Υπηρεσίες Διαφήμισης

Διατίθενται οι παρακάτω θέσεις διαφημιστικού χώρου:
Θέση Α:  Έως 2 εναλλασσόμενα banner σε ένα πλαίσιο (1000 x 200) 50ε έκαστος τον μήνα.
Θέση Β:  Έως 4 κυλιόμενα banner σε 2 πλαίσια (600 x 100) 30ε έκαστος τον μήνα.
Θέση Γ:  Έως 8 κυλιόμενα banner σε 4 πλαίσια (300 x 100) 15ε έκαστος τον μήνα.
Θέση Δ:  Έως 8 κυλιόμενα banner σε 4 πλαίσια (300 x 100) 10ε έκαστος τον μήνα.