ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

Στοιχεια Αγγελιας
Φόρμα επικοινωνίας με margarita
Νομος Θεσσαλονίκης
08/08/2023
15.00 €
Πληροφορίες

Παραδίδονται μαθήματα Πιάνου, Προετοιμασίας πανελληνίων για τις σχολές της Μουσικολογίας καθώς και Θεωρητικών της μουσικής. Συγκεκριμένα, παραδίδονται: θεωρία, αρμονία, αντίστιξη, βασικές αρχές Σύνθεσης, ακουστική καλλιέργεια και σολφέζ, σε μαθητές όλων των επιπέδων. Παρέχεται στην προετοιμασία για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με επαρκείς σημειώσεις και πρόσθετο υλικό. Επικοινωνία: margarita.ermidou@gmail.com

Φωτογραφίες