Πατρίδα μ’ αραεύω σε – Σα ξένα είμαι Έλληνας-Χάρης Παναγιωτίδης


ερμηνεία- ενορχήστρωση : Xάρης Παναγιωτίδης_
παραδοσιακό -Πόντου.

Responses