Είναι κάτι στιγμές – Πάνος Κακαράσκαλης


Είναι κάτι στιγμές:
Πρώτη εκτέλεση Νίκος Παπάζογλου
Στιχοι: Πολυξένη Βελένη
Μουσική: Νίκος Παπάζογλου

You may also like

Return Hometown Melody
Posted on 06/06/2022 by Adeline Yeo
Komasusu
Posted on 19/10/2021 by Stella
Amaryllis-Trekse Duet
Posted on 27/07/2021 by Stathis Zachiotis
4FRIENDS mix !!!
Posted on 27/07/2021 by Stathis Zachiotis

Responses