Μιλτιάδης Χαλκίδης “Φεύγω”

Spread the love


Επίσημο μουσικό βίντεο για το τραγούδι “Φεύγω” από τον δίσκο: Μιλτιάδης Χαλκίδης “Από Καρδιάς” (2019).

You may also like

Εγώ θα σου μιλώ
Posted on 17/07/2020 by Emajore

Spread the love

Responses