4 λεπτά

το καινούργιο μου τραγούδι, ερμηνεία: Αργυρώ Ιγκιλιζιάν

Asia

Είναι ένα μουσικό κομμάτι που φτιάχτηκε με το μυαλό μου στην Ασία. Εύχομαι τουλάχιστον ένα μέρος, της τόσο μεγάλης σε έκταση Ασιατικής ηπείρου, να “ακούγεται”…

Elettronica

Ηλεκτρονική μουσική με χρήση αρκετών synth, στην επικρατούσα πλέον μορφή των VST. Κάποιες ώρες πέρασαν ανάλαφρα, αυτό.