Τσάμπασιν – Χάρης Παναγιωτίδης

 

Ενορχήστρωση-εκτέλεση-ερμηνεία: Xάρης Παναγιωτίδης