Πατρίδα μ’ αραεύω σε – Σα ξένα είμαι Έλληνας-Χάρης Παναγιωτίδης

 

ερμηνεία- ενορχήστρωση : Xάρης Παναγιωτίδης_
παραδοσιακό -Πόντου.

You may also like