«Με ποια σειρά πρέπει να μαθαίνουμε τις κλίμακες?»