Είναι κάτι στιγμές – Πάνος Κακαράσκαλης

Είναι κάτι στιγμές:
Πρώτη εκτέλεση Νίκος Παπάζογλου
Στιχοι: Πολυξένη Βελένη
Μουσική: Νίκος Παπάζογλου

 

You may also like