«Είναι η καλύτερη λύση να μάθω κλίμακες με το CAGED σύστημα?»